RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

 Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO), informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest German Cafe Tłumaczenia Anna Trębicka, 08-300 Sokołów Podlaski, ul. Żeromskiego 17, e-mail: biuro.germancafe@gmail.com.

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  • sporządzenia wyceny oraz wykonania usługi tłumaczeniowej lub wykonania usługi w zakresie nauki języka niemieckiego (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz c RODO). W przypadku tłumaczenia poświadczonego podanie imienia i nazwiska zleceniodawcy jest obowiązkowe ze względu na konieczność wprowadzenia ich do repertorium tłumacza przysięgłego (zgodnie z art. 17 ust. 2 Ustawy o zawodzie tłumacza przysięgłego). Dane te będą przechowywane przez okres nieoznaczony, ponieważ ww. ustawa nie precyzuje terminu zakończenia przechowywania repertorium. Dane osobowe zleceniodawcy oraz osób trzecich zawarte w dokumentach przekazanych do tłumaczenia są niezbędne do realizacji zlecenia, choć ich podanie jest dobrowolne. Dane te będą przechowywane do momentu wykonania zleconej usługi.
  • udokumentowania wykonanej usługi w związku z obowiązkiem wynikającym z przepisów ustawy o rachunkowości i prawa podatkowego (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO).

3) Pani/Pana dane osobowe w związku z realizacją celów opisanych w pkt. 2) mogą być przekazywane odbiorcom danych:

  • podmiotom wspierającym German Cafe Tłumaczenia w procesach biznesowych, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na rzecz German Cafe Tłumaczenia (tzw. procesorzy danych).

4) Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych, które Pani/Pana dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

5) Posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.

6) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia wykonanie wyceny tłumaczenia oraz usługi tłumaczeniowej.